Jun 8, 2011

تکه شعری از بیدل دهلوی
همچو عکس آب تشویش از بنای ما نرفت
مرتعش بوده است گویی پنجه ی معمار ما
تکه شعری از بیدل دهلوی
همچو عکس آب تشویش از بنای ما نرفت
مرتعش بوده است گویی پنجه ی معمار ما
تکه شعری از رسول یونانزمين جاي خطرناكي است
و كسي كه
بايد بيايد
هميشه دير مي آيد


تکه شعری از مولانا
عشق دیوانه است و ما دیوانه ی دیوانه ایم
May 26, 2011

May 6, 2011

تکه شعری از وحشی بافقی


منعش کنید از سفر و در میانِ منع
اغراق در صعوبتِ رنج سفر کنید
 
 
 
 
 


تکه شعری از مولانا


تا بداند که شبِ ما به چه سان می گذرد
غمِ عشقش دِه و عشقش دِه و بسیارش دِه


تکه شعری از نوذر فولادییک روز و دو روز نیست این مشکل ما
ما سیصد و شصت و پنج مشکل داریم

Apr 10, 2011

تکه ای از شعر "آفتابی" / دفتر شعر "حجم سبز"/ سهراب سپهری
سفرهایی تو را در کوچه هاشان خواب می بینند
تو را در قریه هایی دور
مرغانی به هم تبریک می گویند